Er du klar over der er kommet nye el-regler?

Selvom de nye el-regler ikke måske er sindsoprivende og spændende for dig der er bruger af en given elektrisk installation, så er det faktisk relevant for dig at vide, at der er kommet nye regler.

Ikke alle er opdateret på de nye regler i branchen og der vil derfor være en overgangsperiode hvor vi som installatørvirksomhed er nødt til at tage ansvar. det vil vi forsøge at gøre med det her indlæg bla.

De nye regler træder endeligt i kraft den 30. juni 2019 og herefter er det altså ikke længere den gamle “stærkstrømsbekendtgørelse” der er gældende, men derimod den nye LOV 525, BEK. 1082 og DS/HD 60364 der skal laves el-arbejde efter.

De nye regler stiller bla. krav til hvordan vi som installatører dokumenterer vores arbejde både før, under, og efter det er udført. De dikterer også at vi skal dimensionere de kabler og installationer vi laver efter nye desinnér og regler. Vi kan med andre ord ikke længere bare læne os opad de gængse regler, som vi har arbejdet efter i mange år.

Helt konkret betyder det for dig som forbruger ikke ret meget andet end, at du eksempelvis kan forvente at vi skal bruge kabler der er dimensioneret større end vi ville have gjort tidligere og samtidig skal dokumentere hvorfor vi dimensionerer dem som vi gør. Du har altså krav på at se hvorledes vores valg af komponenter er foretaget. Det har du nu altid haft, men eftersom der er nye regler der gælder meget snart, er det måske en meget god ide at se relevant dokumentation.

De nye regler kan betyde at nogle installationer vil blive dyrere for dig at få lavet, alene fordi de materialer der skal bruges vil være anderledes valgt end hidtil. Derfor synes vi det er vigtigt, at du som som forbruger bliver oplyst omkring de her potentielle risici og at du er opmærksom på, at de tilbud du evt. må hente ind på opgaver, er lavet ud fra samme regler. Der VIL være en periode hvor branchen skal tilpasse sig og hvor tingene bliver gjort forskellige fra installatør til installatør.

Vi har for nyligt haft alle medarbejdere, selv vores kontorpersonale, på et opgraderingskursus i netop den nye el lovgivning. Vi vælger at se det som en nødvendig ting, for at opretholde den danske autorisation af elbranchen og vi er sikre på, at det vil sikre at danske elektrikere STADIG vil være kendt som dygtige fagfolk.

Vi anerkender at du som forbruger, principielt, må gå udfra at din installatør ved hvad han eller hun laver. Men det er ikke det samme som, at alle medarbejdere i et firma gør. Vi har valgt at investere i en opkvalificering af alle medarbejdere og vi har udviklet egenkontrol-skemaer som gør, at alle udfører arbejde på samme måde.

Vi håber at vi med denne artikel, har vakt din interesse for, at vores branche går ind i en overgangsperiode, og at du som forbruger vil være opmærksom på, at der vil ske ændringer i den kommende tid.