Refusion med Ladeboksens Servicebog

Refusion af elafgift

Med Ladeboksens Servicebog får du hvert kvartal udbetalt den fulde refusion på 1,10 øre per kWH for dit opladningsforbrug. Læs mere om abonnementets servicebetingelser nedenfor.

Service på ladeboks

Med Ladeboksens Servicebog får du service på din ladeboks. Dette indeholder vedligeholdelse og service af din ladeboks, som bliver udført af en godkendte teknikere fra Boligens Servicebog. Hvis der skulle opstå tekniske problemer med ladeboksen eller lign, er det rart at have én ansvarlig udbyder, der kan rykke ud når du har brug for det.

Ønsker du et refusions abonnement

Kontakt os på
Tlf. 61545014
Mail. kundeservice@ladeboksen.com

Servicebetingelser

1. Formål og omfang
Mellem overtegnede kunde (Kunden) og Boligens Servicebog (BS) er der indgået følgende
abonnementsaftale (Ladeboksen Servicebog) om indberetning af refusion i forbindelse med kundens
opladning af elbil ved hjælp af egen ladeboks.
a. Aftalen træder i kraft ved parternes underskrivelse
b. Abonnement opkræves på månedlig basis ved en kortbetaling af den gældende abonnementspris.
c. Aftalen kan opsiges med ophør ved udgangen af indeværende kvartal, hvorefter refusionen for
pågældende kvartal vil blive udbetalt.
2. Refusionsbetingelser
Kunden er berettiget til at modtage tilbagebetaling af en eventuel elafgift, som refunderes Barry, under
nedenstående betingelser.:
a. At Kunden betaler fuld afgift på den elektricitet, der bruges til at oplade. Det er Kunden, der skal sikre,
at der betales fuld afgift af den elektricitet, der strømmer gennem den installerede elmåler og den
tilhørende ladeboks.
b. At der ikke modtages nogen form for refusion på elektricitet igennem andre ordninger. Dette
inkluderer, men er ikke begrænset til: solceller, jordvarmepumper og elopvarmet bolig.
c. At ladeboks som aftalen er indgået på er mindre end 2 år gammel, og hvis forbrug kan aflæses i
boksens app.
3. Indrapportering af refusionsgrundlag
Som abonnent vil du senest 14 dage inde i et hvert kvartal modtage en opfordring til at indsende dokumentation af forbrug – i første omgang for seneste kvartal, og efterfølgende siden sidste indberetning.
Dette forbrug vil derefter blive indberettet til Skat, og umiddelbart efter udbetaling til BS vil kunden få overført refusion til det registrerede kort i overensstemmelse med gældende elafgift. Eventuelle ændringer i denne sats vil blive varslet en måned forud for ændringen, forudsat at de relevante lov- eller afgiftsændringer kendes med et sådant varsel.
4. Kundes ansvar
a. At give korrekte og fyldestgørende oplysninger ved oprette af denne aftale, samt at underrette BS i
tilfælde af ændringer i disse.
b. At til enhver tid at overholde gældende lovgivning der knytter sig opladning af elbiler og forbrug af
strømmen til samme i forbindelse med Ladeboksens Servicebog.
5. BS ansvar
a. BS er ikke ansvarlig for tredieparts forhold som måtte indgribe i funktionaliteterne og virkningsgraden
for Ladeboksens Servicebog.
6. Samtykke
Som kunde giver du samtykke til, at BS må levere følgende til myndighederne hvis anmodet:
a. Billeder af måler, med kWh tal
b. Billeder af måler og ladebokss opsætning
c. Kopi af kundens aftale med BS
d. Kopi af kundens elregning, hvor fuld afgift på el er betalt